10 Helpful Japanese "Ski Resort" Phrases

1. Please / O-negai-shimasu

2. Thank you! / Arigatou gozaimasu!

3. Can I make a reservation? / Yoyaku dekimasu ka?

4. How much is this? / Kore wa ikura desu ka?

5. Excuse me, where is the washroom? / Sumimasen, toi-re wa doko desu ka?

6. Cheque please! / O-kai-ke o-negai-shimasu!

7. Watch out, danger! / Abu-nai! Kyo-su-ke-tte!

8. Can I pay with credit card? / Ku-re-ji kaado wo tsu-kaimasu ka?

9. Do you have an English menu? / Ei-go no men-yu ga arimasu ka?

10. Do you have any English speaking staff? / Ei-go hana-servu sutaffu imasu ka?

 

Sketch by Yoshitomo Nara, Tobu Camp  Photo by: Jacinta Sonja

Sketch by Yoshitomo Nara, Tobu Camp

Photo by: Jacinta Sonja

What's On Niseko